Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ARCHÍV

Dekáda 1970 - 1979

Archív starších čísel je rozdelený do dekád. Vyberte si dekádu a číslo, ktoré Vás zaujíma.

1970 1971 1972
Právny obzor 6/1970
Právny obzor 5/1970
Právny obzor 4/1970
Právny obzor 3/1970
Právny obzor 2/1970
Právny obzor 1/1970
Právny obzor 6/1971
Právny obzor 5/1971
Právny obzor 4/1971
Právny obzor 3/1971
Právny obzor 2/1971
Právny obzor 1/1971
Právny obzor 6/1972
Právny obzor 5/1972
Právny obzor 4/1972
Právny obzor 3/1972
Právny obzor 2/1972
Právny obzor 1/1972
1973 1974 1975
Právny obzor 6/1973
Právny obzor 5/1973
Právny obzor 4/1973
Právny obzor 3/1973
Právny obzor 2/1973
Právny obzor 1/1973
Právny obzor 6/1974
Právny obzor 5/1974
Právny obzor 4/1974
Právny obzor 3/1974
Právny obzor 2/1974
Právny obzor 1/1974
Právny obzor 6/1975
Právny obzor 5/1975
Právny obzor 4/1975
Právny obzor 3/1975
Právny obzor 2/1975
Právny obzor 1/1975
1976 1977 1978
Právny obzor 6/1976
Právny obzor 5/1976
Právny obzor 4/1976
Právny obzor 3/1976
Právny obzor 2/1976
Právny obzor 1/1976
Právny obzor 6/1977
Právny obzor 5/1977
Právny obzor 4/1977
Právny obzor 3/1977
Právny obzor 2/1977
Právny obzor 1/1977
Právny obzor 6/1978
Právny obzor 5/1978
Právny obzor 4/1978
Právny obzor 3/1978
Právny obzor 2/1978
Právny obzor 1/1978
1979
Právny obzor 6/1979
Právny obzor 5/1979
Právny obzor 4/1979
Právny obzor 3/1979
Právny obzor 2/1979
Právny obzor 1/1979

Dekáda 2000 - 2009 | Dekáda 1990 - 1999 | Dekáda 1980 - 1989

Dekáda 1970 - 1979 | Dekáda 1960 - 1969 | Dekáda 1950 - 1959

Dekáda 1940 - 1949 | Dekáda 1930 - 1939 | Dekáda 1920 - 1929

Dekáda 1917 - 1919

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2024 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET