Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Archív

English version 
V období rokov 1917 - 2017 bol časopis Právny obzor vydávaný len v tlačenej podobe.

Od roku 2017 sú špeciálne vydania časopisu publikované online v režime OPEN ACCESS.

Od roku 2019 je online dostupný aj full-content obsah časopisu. Vydavateľ v tomto prípade aplikuje trojmesačné vydavateľské embargo.

Archív starších čísel je rozdelený do dekád. Vyberte si dekádu a číslo, ktoré Vás zaujíma.

    2021
  Právny obzor 2/2022
Právny obzor 1/2022
PO - Special Issue
Právny obzor 6/2021
Právny obzor 5/2021
Právny obzor 4/2021
Právny obzor 3/2021
Právny obzor 2/2021
Právny obzor 1/2021
2020 2019 2018
PO - Special Issue
Právny obzor 6/2020
Právny obzor 5/2020
Právny obzor 4/2020
Právny obzor 3/2020
Právny obzor 2/2020
Právny obzor 1/2020
PO - Special Issue
Právny obzor 6/2019
Právny obzor 5/2019
Právny obzor 4/2019
Právny obzor 3/2019
Právny obzor 2/2019
Právny obzor 1/2019
PO - Special Issue
Právny obzor 6/2018
Právny obzor 5/2018
Právny obzor 4/2018
Právny obzor 3/2018
Právny obzor 2/2018
Právny obzor 1/2018
2017 2016 2015
PO - Special Issue
Právny obzor 6/2017
Právny obzor 5/2017
Právny obzor 4/2017
Právny obzor 3/2017
Právny obzor 2/2017
Právny obzor 1/2017
Právny obzor 6/2016
Právny obzor 5/2016
Právny obzor 4/2016
Právny obzor 3/2016
Právny obzor 2/2016
Právny obzor 1/2016
Právny obzor 6/2015
Právny obzor 5/2015
Právny obzor 4/2015
Právny obzor 3/2015
Právny obzor 2/2015
Právny obzor 1/2015
2014 2013 2012
Právny obzor 6/2014
Právny obzor 5/2014
Právny obzor 4/2014
Právny obzor 3/2014
Právny obzor 2/2014
Právny obzor 1/2014
Právny obzor 6/2013
Právny obzor 5/2013
Právny obzor 4/2013
Právny obzor 3/2013
Právny obzor 2/2013
Právny obzor 1/2013
Právny obzor 6/2012
Právny obzor 5/2012
Právny obzor 4/2012
Právny obzor 3/2012
Právny obzor 2/2012
Právny obzor 1/2012
2011 2010 2009
Právny obzor 6/2011
Právny obzor 5/2011
Právny obzor 4/2011
Právny obzor 3/2011
Právny obzor 2/2011
Právny obzor 1/2011
Abstracts 2011
Právny obzor 6/2010
Právny obzor 5/2010
Právny obzor 4/2010
Právny obzor 3/2010
Právny obzor 2/2010
Právny obzor 1/2010
Právny obzor 6/2009
Právny obzor 5/2009
Právny obzor 4/2009
Právny obzor 3/2009
Právny obzor 2/2009
Právny obzor 1/2009
2008 2007 2006
Právny obzor 6/2008
Právny obzor 5/2008
Právny obzor 4/2008
Právny obzor 3/2008
Právny obzor 2/2008
Právny obzor 1/2008
Právny obzor 6/2007
Právny obzor 5/2007
Právny obzor 4/2007
Právny obzor 3/2007
Právny obzor 2/2007
Právny obzor 1/2007
Právny obzor 6/2006
Právny obzor 5/2006
Právny obzor 4/2006
Právny obzor 3/2006
Právny obzor 2/2006
Právny obzor 1/2006
2005 2004 2003
Právny obzor 6/2005
Právny obzor 5/2005
Právny obzor 4/2005
Právny obzor 2a3/2005
Právny obzor 1/2005
Právny obzor 6/2004
Právny obzor 5/2004
Právny obzor 4/2004
Právny obzor 3/2004
Právny obzor 2/2004
Právny obzor 1/2004
Právny obzor 6/2003
Právny obzor 5/2003
Právny obzor 4/2003
Právny obzor 3/2003
Právny obzor 2/2003
Právny obzor 1/2003
2002 2001 2000
Právny obzor 5a6/2002
Právny obzor 4/2002
Právny obzor 3/2002
Právny obzor 2/2002
Právny obzor 1/2002
Právny obzor 6/2001
Právny obzor 5/2001
Právny obzor 4/2001
Právny obzor 3/2001
Právny obzor 2/2001
Právny obzor 1/2001
Právny obzor 6/2000
Právny obzor 5/2000
Právny obzor 4/2000
Právny obzor 3/2000
Právny obzor 2/2000
Právny obzor 1/2000

Dekáda 2000 - 2009 | Dekáda 1990 - 1999 | Dekáda 1980 - 1989

Dekáda 1970 - 1979 | Dekáda 1960 - 1969 | Dekáda 1950 - 1959

Dekáda 1940 - 1949 | Dekáda 1930 - 1939 | Dekáda 1920 - 1929

Dekáda 1917 - 1919

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET