Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ARCHÍV

Dekáda 1950 - 1959

Archív starších čísel je rozdelený do dekád. Vyberte si dekádu a číslo, ktoré Vás zaujíma.

1950 1951 1952
Ročník XXXIII. Ročník XXXIV. Ročník XXXV.
1953 1954 1955
Právny obzor 6/1953
Právny obzor 5/1953
Právny obzor 4/1953
Právny obzor 3/1953
Právny obzor 2/1953
Právny obzor 1/1953
Právny obzor 6/1954
Právny obzor 5/1954
Právny obzor 4/1954
Právny obzor 3/1954
Právny obzor 2/1954
Právny obzor 1/1954
Právny obzor 6/1955
Právny obzor 5/1955
Právny obzor 4/1955
Právny obzor 3/1955
Právny obzor 2/1955
Právny obzor 1/1955
1956 1957 1958
Právny obzor 6/1956
Právny obzor 5/1956
Právny obzor 4/1956
Právny obzor 3/1956
Právny obzor 2/1956
Právny obzor 1/1956
Právny obzor 6/1957
Právny obzor 5/1957
Právny obzor 4/1957
Právny obzor 3/1957
Právny obzor 2/1957
Právny obzor 1/1957
Právny obzor 6/1958
Právny obzor 5/1958
Právny obzor 4/1958
Právny obzor 3/1958
Právny obzor 2/1958
Právny obzor 1/1958
1959
Právny obzor 6/1959
Právny obzor 5/1959
Právny obzor 4/1959
Právny obzor 3/1959
Právny obzor 2/1959
Právny obzor 1/1959

Dekáda 2000 - 2009 | Dekáda 1990 - 1999 | Dekáda 1980 - 1989

Dekáda 1970 - 1979 | Dekáda 1960 - 1969 | Dekáda 1950 - 1959

Dekáda 1940 - 1949 | Dekáda 1930 - 1939 | Dekáda 1920 - 1929

Dekáda 1917 - 1919

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2024 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET