Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Hlavní a výkonní redaktori

English version 
Hlavní redaktori a Výkonní redaktori časopisu od 1917

Roky

Hlavný redaktor

Výkonný redaktor

1917 - 1920

JUDr. Emil Stodola

JUDr. Emil Stodola

1921 - 1936

JUDr. Vladimír Fajnor

JUDr. Cyril Bařinka

1936 - 1937

Prof. JUDr. Karol Laštovka

JUDr. Cyril Bařinka

1937 - 1939

Doc. JUDr. Jozef Fundárek

JUDr. Cyril Bařinka

1939 - 1945

Doc. JUDr. Jozef Fundárek

-

1946 - 1948

Prof. JUDr. Štefan Luby

-

1949 - 1950

JUDr. Július Viktory

-

1951

Rudolf Strechaj

JUDr. Ján Feješ

1952 - 1953

Rudolf Strechaj

JUDr. Vojtech Zlatný

1954 - 1955

JUDr. Ladislav Šubert

JUDr. Vojtech Zlatný

1956 -1962

JUDr. Ladislav Šubert

-

1963 - 1968

JUDr. Ladislav Šubert

prom. práv. Augustín Jágerský

1969

Doc. Félix Vašečka

JUDr. Oto Štepnička

1970

JUDr. Ján Azud

JUDr. Oľga Ovečková, CSc.

1971 - 1972

JUDr. Ján Azud

JUDr. Ján Krajčík

1973 - 1975

JUDr. Ján Azud

JUDr. Mária Bašistová

1976 - 1990

JUDr. Ján Azud

JUDr. Miloš Řehůřek, CSc.

1991

Doc. Ján Bakiča, CSc.

JUDr. Štefan Šebesta

1992 - 1993

Doc. Ján Bakiča, CSc.

JUDr. Tatiana Weissová

1994 - 1995

JUDr. Eduard Barány, CSc.

JUDr. Tatiana Weissová

1996 - 2016 Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc. JUDr. Tatiana Weissová

2016

Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

JUDr. Viliam Janáč, PhD.

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET