Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Hlavný redaktor

English version 
Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

Narodená:

5. marca 1939

Vzdelanie:

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (1956-1961)
CSc. (1968); DrSc. (1984); Doc. (1992); Prof. (1997)

Študijné pobyty:

Poľsko, Nemecko, ZSSR, Maďarsko, Kuba, Juhoafrická republika

Profesné zameranie:

občianske právo, obchodné právo, hospodárske právo

Pracoviská a významné funkcie:

Hlavná redaktorka časopisu Právny obzor (1996 - súčasnosť);

Členka legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky (1993 - súčasnosť);

Vedúca vedecká pracovníčka a predsedníčka vedeckej rady Ústavu štátu a práva SAV; V rokoch 1988 až 1995 viedla ústav v pozícií riaditeľky;

Je členkou Slovenskej advokátskej komory a Českej advokátskej komory, pôsobí ako konzultant v advokátskej kancelárii White & Case a rozhodca Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie;

V minulosti pôsobila aj ako externý vysokoškolský pedagóg na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a bola členkou komisie vlády ČSFR pre prípravu Obchodného zákonníka.

Najvýznamnejšie publikácie:

autorka alebo spoluautorka celého radu význaných publikácii z odboru obchodné právo:

Zodpovednosť v hospodárskom práve (1983), Slovník obchodného práva (vedúca autor. kol. Bratislava - 1994, Praha – 1996), Zmluvná pokuta (1994, 2011), Obchodný zákonník, komentár 1. a 2. diel. (vedúca autor. kol. 2005, 2008, 2012, štvrté vydanie v tlači 2016), Základy obchodného práva (vedúca autor. kol.) 1. diel (2009), 2. diel (2010) druhé vydanie (2013), Premlčanie v obchodnom práve (2015), desiatky článkov a štúdií publikovaných v odborných časopisoch doma i v zahraničí;

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

členka Učenej spoločnosti pri SAV

Najvýznamnejšie ocenenia:

Štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti právnych vied (2003).

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET