Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Archív

English version 
V období rokov 1917 - 2017 bol časopis Právny obzor vydávaný len v tlačenej podobe.

Od roku 2017 sú špeciálne vydania časopisu publikované online v režime OPEN ACCESS.

Od roku 2019 je online dostupný aj full-content obsah časopisu. Vydavateľ v tomto prípade aplikuje trojmesačné vydavateľské embargo.

Archív starších čísel je rozdelený do dekád. Vyberte si dekádu a číslo, ktoré Vás zaujíma.

    2024
    PO - Special Issue
Právny obzor 6/2024
Právny obzor 5/2024
Právny obzor 4/2024
Právny obzor 3/2024
Právny obzor 2/2024
Právny obzor 1/2024
2023 2022 2021
PO - Special Issue
Právny obzor 6/2023
Právny obzor 5/2023
Právny obzor 4/2023
Právny obzor 3/2023
Právny obzor 2/2023
Právny obzor 1/2023
PO - Special Issue
Právny obzor 6/2022
Právny obzor 5/2022
Právny obzor 4/2022
Právny obzor 3/2022

Právny obzor 2/2022
Právny obzor 1/2022
PO - Special Issue
Právny obzor 6/2021
Právny obzor 5/2021
Právny obzor 4/2021
Právny obzor 3/2021
Právny obzor 2/2021
Právny obzor 1/2021
2020 2019 2018
PO - Special Issue
Právny obzor 6/2020
Právny obzor 5/2020
Právny obzor 4/2020
Právny obzor 3/2020
Právny obzor 2/2020
Právny obzor 1/2020
PO - Special Issue
Právny obzor 6/2019
Právny obzor 5/2019
Právny obzor 4/2019
Právny obzor 3/2019
Právny obzor 2/2019
Právny obzor 1/2019
PO - Special Issue
Právny obzor 6/2018
Právny obzor 5/2018
Právny obzor 4/2018
Právny obzor 3/2018
Právny obzor 2/2018
Právny obzor 1/2018
2017 2016 2015
PO - Special Issue
Právny obzor 6/2017
Právny obzor 5/2017
Právny obzor 4/2017
Právny obzor 3/2017
Právny obzor 2/2017
Právny obzor 1/2017
Právny obzor 6/2016
Právny obzor 5/2016
Právny obzor 4/2016
Právny obzor 3/2016
Právny obzor 2/2016
Právny obzor 1/2016
Právny obzor 6/2015
Právny obzor 5/2015
Právny obzor 4/2015
Právny obzor 3/2015
Právny obzor 2/2015
Právny obzor 1/2015
2014 2013 2012
Právny obzor 6/2014
Právny obzor 5/2014
Právny obzor 4/2014
Právny obzor 3/2014
Právny obzor 2/2014
Právny obzor 1/2014
Právny obzor 6/2013
Právny obzor 5/2013
Právny obzor 4/2013
Právny obzor 3/2013
Právny obzor 2/2013
Právny obzor 1/2013
Právny obzor 6/2012
Právny obzor 5/2012
Právny obzor 4/2012
Právny obzor 3/2012
Právny obzor 2/2012
Právny obzor 1/2012
2011 2010 2009
Právny obzor 6/2011
Právny obzor 5/2011
Právny obzor 4/2011
Právny obzor 3/2011
Právny obzor 2/2011
Právny obzor 1/2011
Abstracts 2011
Právny obzor 6/2010
Právny obzor 5/2010
Právny obzor 4/2010
Právny obzor 3/2010
Právny obzor 2/2010
Právny obzor 1/2010
Právny obzor 6/2009
Právny obzor 5/2009
Právny obzor 4/2009
Právny obzor 3/2009
Právny obzor 2/2009
Právny obzor 1/2009
2008 2007 2006
Právny obzor 6/2008
Právny obzor 5/2008
Právny obzor 4/2008
Právny obzor 3/2008
Právny obzor 2/2008
Právny obzor 1/2008
Právny obzor 6/2007
Právny obzor 5/2007
Právny obzor 4/2007
Právny obzor 3/2007
Právny obzor 2/2007
Právny obzor 1/2007
Právny obzor 6/2006
Právny obzor 5/2006
Právny obzor 4/2006
Právny obzor 3/2006
Právny obzor 2/2006
Právny obzor 1/2006
2005 2004 2003
Právny obzor 6/2005
Právny obzor 5/2005
Právny obzor 4/2005
Právny obzor 2a3/2005
Právny obzor 1/2005
Právny obzor 6/2004
Právny obzor 5/2004
Právny obzor 4/2004
Právny obzor 3/2004
Právny obzor 2/2004
Právny obzor 1/2004
Právny obzor 6/2003
Právny obzor 5/2003
Právny obzor 4/2003
Právny obzor 3/2003
Právny obzor 2/2003
Právny obzor 1/2003
2002 2001 2000
Právny obzor 5a6/2002
Právny obzor 4/2002
Právny obzor 3/2002
Právny obzor 2/2002
Právny obzor 1/2002
Právny obzor 6/2001
Právny obzor 5/2001
Právny obzor 4/2001
Právny obzor 3/2001
Právny obzor 2/2001
Právny obzor 1/2001
Právny obzor 6/2000
Právny obzor 5/2000
Právny obzor 4/2000
Právny obzor 3/2000
Právny obzor 2/2000
Právny obzor 1/2000

Dekáda 2000 - 2009 | Dekáda 1990 - 1999 | Dekáda 1980 - 1989

Dekáda 1970 - 1979 | Dekáda 1960 - 1969 | Dekáda 1950 - 1959

Dekáda 1940 - 1949 | Dekáda 1930 - 1939 | Dekáda 1920 - 1929

Dekáda 1917 - 1919

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW.

Právny obzor is peer-reviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV. All rights reserved.Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET